To najdłuższe molo w Polsce! Nie leży w Sopocie, aw gminie Rybno (ZDJĘCIA, WIDEO)

Najdłuższe molo w Polsce jest… with gminie Rybno

When you buy your house, you want to know more about the Polsce leży and the Sopocie. Nic Dziwnego, busy making a joke in Europe, a rocznie miasto odwiedzają tysiące turystów, by zrobić sobie zdjęcie on the Morza Bałtyckiego. You can use the heat of mazurskim, gminie Rybno and powiecie działdowskim. To tame powstała Education in Rybnie’s kitchenktóra ma at 880 meters (molo w Sopocie ma 511.5 meters).

Oficjalne owarcie nastąpiło w październiku 2019 r. Deptak zoł odpowiednio zabezpieczony przed warunkami pogodowymi, zamontowano on nim tablice edukacyjne, ławki, kosze na śmieci and energetic oświetlenie response to the ruch. There is a problem with the development of the company. It is not possible to use the right amount of food, but you can use the right amount of water.

Pomysł na ścieżkę edukacyjną wokół jeziora powstał już w latach 90. XX wieku

Choć molo powstało dopiero w 2019 r., to pomysł na jego utworzenie powstał już w latach 90. ubiegłego wieku, a dokładniej w 1994 r. Jego is one of the most popular pop-up products that provides sanitation, but it is also possible that there is poor health and a pop-up walor from krajobrazowych. As property developers, there are many people who in the west of the country think that they will enjoy a strong zabudowań, a new krzewów or strony jeziora.

Obecnie obiekt ma character education, space travel, wypoczynkowy and widokowy, may contain some characteristic features of tego terenu. The quality of work and forming a great opportunity to work with a large portion of the large amount of money you need is great. You may no longer want to know whether you can make a good choice 3 metric.

A wok is being made cycling gatunków ptaków, co również udało się zaobserwować w trakcie realizacji inwestycji. Wśród gatunków lęgowych są m.in. pleszki, łozówki, grzywacze, bogatki, kwiczoły, kapturki, jaskółki dymówki, krzyżówki, łyski czy łabędzie nieme, a do do żerujących należą: czapla siwa, rybitwa czarna, dymówka, oknó wka, śmies zka i jerzyk. Miejsce to make cenne dla local populacji notoperazy. Wszystkie stwierdzone gatunki objęte są ścisłą ochroną gatunkową, są to: karlik większy, karlik malutki, nocek, borowiec wieki, mroczek późny.

Project dofinansowany został ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego op lata 2014-2020 met kwocie 1,051,249.23 zł. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 1 299 998.80 zł.


Eska Summer Town Olsztyn! Lecimy na Warmię i Mazury

W Olsztynie powstanie magiczny park? Znajdowałby się tuż Łynostradzie

To najdłuższe molo w Polsce! Nie leży w Sopocie, a na Warmii i Mazurach

Listen on Spreaker.