Taam Ja’ Blue Hole – look at the krasowy in the area of ​​świecie

| Ciekawostki

Seann McAuliffe, Flickr, CC BY-NC 2.0 Deed, creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/

Zespół meksykańskich badaczy z Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías-El Colegio de la Frontera Sur poinformował, że podmorski lej krasowy Taam Yes’, during 2021 aroku, to it is a typical example of a structure. A study from the field of nature, which goes to Great Blue Hole in Belize, is a fact. If you use a południowych style, you can use the Dragon Hole pier in Morza Południowochińskiego.

Gdy Taam Ja’ Blue Hole sostał odkryty, dokonano pomiarów jego głębokości za pomocą sonaru, który wskazał, że ma on około 275 metrów głębokości. The temperature and temperature of the temperature and the temperature are high. Badania is 420 meters away, 119 meters away from Dragon Hole.

Ostatecznych rozmiarów studni wciąż no znamy. You can appeal to your personal preference at a distance of 500 meters, where rozwinięta with całości and no DNA whatsoever. If you have a dry floor of 80 meters or more, then that is 420 meters.

Badania has a high temperature and a high temperature. At a distance of 400 meters the temperature is close to the same parameter in Morza Karaibskiego. Może to wskazywać, że pod dnem istnieje połączenie pomiędzy Morzem a Taam Ja’.

Taam Ja’ Blue Hole – look at the krasowy in the area of ​​świecie